Kontinuitetsplan

Kontinuitetsplan


Säker och pålitlig åtkomst till din kontoinformation är en av våra högsta prioriteringar. Vid avbrott har vi tagit fram en plan som är avsedd att göra det möjligt för företaget att upprätthålla sin affärsverksamhet.

PSS har åtagit sig att ge våra kunder säker och tillförlitlig åtkomst till sina konton. Detta åtagande inkluderar information om planer för att åtgärda störningar i vår affärsverksamhet på grund av strömavbrott, naturkatastrofer eller andra viktiga händelser. I händelse av ett avbrott har PSS en affärskontinuitetsplan som är avsedd att göra det möjligt för företaget att upprätthålla affärsverksamhet som att behandla kundorder och transaktioner, ge tillgång till kontanter och värdepapper och ge tillgång till information om saldon och transaktioner i kunden konton. Exempel på hur PSS: s plan hanterar störningar av varierande omfattning och omfattning inkluderar:

  • Avbrott i tjänsten vid något av våra servicecenter kommer att leda till att samtal, beställningar och elektronisk kommunikation omdirigeras till ett alternativt servicecenter beläget i en annan region i ett annat land på en annan kontinent med ett separat elnät och transportsystem.
  • En betydande störning i vårt primära datacenter kommer att resultera i en övergång till system i ett annat datacenter. Våra datacenter stöds var och en av reservkraftgeneratorer och finns i en annan region i ett annat land på en annan kontinent med olika elnät och transportnät. Våra datacenter och servicecenter ligger i separata och åtskilda regioner från varandra.

Även om PSS har vidtagit betydande åtgärder för att utveckla och implementera sunda metoder för återställning av företag, kan kunderna efter ett betydande affärsavbrott fortfarande uppleva avbrott i tjänsten, eller minskad service eller åtkomst när företaget återhämtar sig. Vi utvärderar, uppdaterar och testar kontinuerligt våra planer för att säkerställa att PSS-planer är robusta och överensstämmer med många av de bästa metoderna i branschen. Eventuella ändringar av vår plan kommer att återspeglas i detta uttalande om affärskontinuitetsplan, som kommer att publiceras på vår webbplats, eller så kan du få en aktuell version av detta uttalande genom att skriva till oss på

Efterlevnadsavdelning,
Scandinavia AS,
Biskop Gunnerus Gate 14,
0185 Oslo, Norge
Telefon: + 47 80 06 21 53
E-post: compliance@pssinvest.com