Investerings företag

Vilka vi är

Vår berättelse, värde och syfte

Lär dig hur PSS samlar människor, kapital och idéer tillsammans
förnya den finansiella tjänstebranschen.

Årlig rapport

Årsredovisning 2020 är inne

Se våra senaste intäkter, kassaflöden och förvärv.

Våra årliga intäkter Tillväxt

Saker är olika nu

Fokuserar på vår kärnfranchise och utgående banksektor, förenklar och effektiviserar vår organisation och kundutbud och förbättrar våra värdeförslag.

vår vd är tillbaka

Ja, Joseph J. Deiss är tillbaka. Det är nyheter. Men vi har gjort mer än att bara ta tillbaka en
VD. Vi har tagit tillbaka det som gjorde PSS framgångsrikt i första hand.

verkställande beslut 2021

I finansvärlden följs ofta en period av omställning av möjligheter.

Uppförandekod

Vi är också engagerade i att upprätthålla det högsta värdet av integritet, rättvisa och etos hela tiden.

REGLERINGSSJÄLVKLASSIFIKATION

PSS -aktiviteter och tjänster förhindrar
penningtvätt, korruption och global finansiell terrorism.

Vår affärsstrategi

vi förändrar vårt sätt att arbeta och utvecklar PSS som en kundcentrerad organisation. Lär dig hur PSS förbereder sig för digital revolution inom finansiella tjänstebranschen.

Kundvittnesbörd

Lär dig mer om våra människor

Och karriärmöjligheter

komma i kontakt

Var noga med att boka tid innan du besöker vårt kontor för onlinetjänst eftersom inte alla filialer har en specialist på finansiella tjänster.