Vilka vi är

VILKA VI ÄR

PSS betjänar företag, finansinstitut och individer med investeringar
bank, investeringshantering och mäklarbehov.

PSS Trust and Credit Corp (PSS) är ett spar- och låneföretag som genom sina dotterbolag bedriver värdepappersförmedling, bank och relaterade finansiella tjänster. Private Scandinavian Sparkasse and Credit Corp. SA (PSSC) är en värdepappersmäklare som erbjuder investeringsrelaterade tjänster. Dessutom betjänar PSSC kunder i Hong Kong genom ett av PSS: s dotterbolag. Andra dotterbolag inkluderar Private Scandinavian Sparkasse Ltd, Private Scandinavian Sparkasse Limited och PSS Investment Management, Inc. (PSSIM), investeringsrådgivare för PSSC: s egna fonder, som kallas PSSC Funds®.

TILLVÄXTHASTIGHET 1-år

År som slutade 31 december2019-2020202020192018
Kundaktivitetsstatistik:

Kundtillgångar (i miljarder, vid årets slut)
Kundernas dagliga genomsnittliga affärer (2) (i tusentals)

7.00%
13.0 till 0 %
kr 1,677.70
kr 451.10
kr 1,574.50
kr 399.70
kr 1,422.60
kr 414.80
Företagets finansiella mått:

Nettoomsättning

Kostnader exklusive ränta

10.00%
-5.00%
kr 4,691.00
kr 451.10
kr 4,248.00
kr 399.70
kr 4,193.00
kr 414.80
Resultat före skatt på inkomst
Inkomstskatter
79.00%
62.00%
kr 1,391.00
- 528.00 kr
kr 779.00
- 325.00 kr
kr 1,276.00
- 489.00 kr
Nettoinkomst90.00%kr 864.00kr 454.00kr 787.00
Resultat per aktie - utspädd
Nettoomsättningstillväxt (nedgång) från föregående år
Vinstmarginal före skatt
Avkastning på eget kapital
Nettoomsättning per genomsnittlig heltidsekvivalent anställd (i tusentals)
84.00%

4.00%

kr 0.70
10.00%
29.70%
12.00%
kr 350.00
kr 0.38
1.00%
18.30%
8.00%
kr 337.00
kr 0.68
-19.00%
30.40%
17.00%
kr 338.00

PSS tillhandahåller finansiella tjänster till privatpersoner och institutionella kunder genom två segment - Investor Services och Institutional Services. Segmentet Investor Services tillhandahåller enskilda investerare detaljhandeln och banktjänster. Segmentet Institutional Services tillhandahåller depå-, handels- och supporttjänster till oberoende investeringsrådgivare. Segmentet Institutional Services tillhandahåller också pensionsplanstjänster, specialmäklartjänster och clearingfonder. För finansiell information per segment för de tre år som slutade 31 december 2020. Segmentinformation. ” Per den 31 december 2020 hade PSS heltids-, deltids- och tillfälligt anställda, och personer anställda på entreprenad som motsvarade cirka 14,100 XNUMX heltidsanställda.

VÅRT SYFTE

PSS finns för att förändra liv genom att investera till det bättre. Det är vårt syfte och vårt rally för allt vi gör, säger och förkroppsligar. Det ger oss en tydlig känsla av ansvar. Vi använder våra tillgångar, skala och människor för ett större gott. Genom att uppfylla vårt syfte kan vi positivt förändra liv och påverka verkligt i världen.

Om Oss

21 -talets ankomst har inneburit att finansiella tjänstebranschen förändrats nästan oigenkännligt genom innovationer inom informationsteknik. Världen har "krympt" och efterfrågan på mindre centraliserade finansiella tjänster ökar snabbt.

PSS öppnade sina dörrar när PSS Trust and Credit Corp. störde branschen sedan dess genom att ta bort kostnadsbarriären, vilket gör investeringar tillgängliga, begripliga och ekonomiskt givande för alla. Innovation har varit kärnan i allt vi gör.

Idag fortsätter vi att leta efter sätt att göra en meningsfull inverkan i branschen och bortom. Vi tror på vår kollektiva kraft att förändra liv och investera till det bättre.

VÅRT VÄRDE

Människor spelar roll

Vi behandlar andra med artighet, värdighet, respekt och har hög respekt för mångfald. Vi hjälper varandra och våra samhällen att växa och lyckas.

Klientdriven

Vi lyssnar på varje klient och har befogenhet att
leverera lösningar som bäst passar deras individuella och unika behov. Vi strävar efter att leverera kundupplevelser och interaktioner som vi är stolta över att stå bakom.

Meningsfull innovation

Vi utmanar aktivt status quo med kreativt tänkande samtidigt som vi anammar nya metoder, verktyg och teknik. Vi tar smarta, beräknade risker baserade på disciplinerat tänkande och omdöme. Vi välkomnar förändring som ett medel till ett bättre sätt.

vår vd är tillbaka

Ja, Joseph J. Deiss är tillbaka. Det är nyheter. Men vi har gjort mer än att bara ta tillbaka en VD. Vi har tagit tillbaka det som gjorde PSS framgångsrikt i första hand.

Saker är olika nu

Fokuserar på vår kärnfranchise och utgående banksektor, förenklar och effektiviserar vår organisation och kundutbud och förbättrar våra värdeförslag.

Årlig rapport

Årsredovisning 2020 är inne

Se våra senaste intäkter, kassaflöden och förvärv.

Våra årliga intäkter Tillväxt

Våra internationella kontor

Norge HQ
Demark RO
Sverige RO
Finland RO
Hong Kong RO
Storbritannien RO

komma i kontakt

Var noga med att boka tid innan du besöker vårt kontor för onlinetjänst eftersom inte alla filialer har en specialist på finansiella tjänster.